kontakt informerar

Taureņa efekts, biedrība

Citadeles 2 - 301

LV-1010 Riga

Letland

Org. nr.: 40008197815
mobil +37126538636
E-post: Synlig efter login
Website: www.taurenaefekts.lv
Försäljning:Olga Kazaka
Inköp:Olga Kazaka

Erbjuder:

  • Välgörenhetsorganisationen

profil

Taureņa efekts, biedrība

100% ABSI

Amerikāņu meteorologs un matemātiķis Edvards Lorencs izvirzīja Haosa teoriju, ietverot tajā koncepciju „Taureņa efekts” un aprakstot, ka pat niecīgākās izmaiņas sistēmā var izraisīt milzīgas pārmaiņas kādā citā vietā. Šī ideja iedvesmoja mūs 2009. gadā uzsākt labdarības darbību. Mēs ticam, ka ieguldot pat niecīgākos resursus, ir iespējams sasniegt varenus mērķus.

*****************************

Американский метеоролог и математик Эдвард Лоренц выдвинул Теорию Хаоса, включающую концепцию «Эффект бабочки», объяснив, что даже незначительное изменение в системе может иметь большие последствия в каком-то другом месте. Эта идея вдохновила нас в 2009 году начать благотворительную деятельность. Мы верим, что вкладывая даже самые небольшие ресурсы, мы можем добиться больших целей.