absi-magasinet


absi magasinet är vår medlemstidning som publiceras två gånger per år i Danmark, Sverige och Lettland.

Tidningen innehåller artiklar, rapporter mm., och en medlemslista. Alla medlemmar har en medlemsannons i tidningen.

Artiklar lämnas till absi på pif@absi.dk. Vid frågor, vänligen kontakta Peter Fæster +45 33 26 78 34.

absi kan inte garantera att en lämnad artikeln publiceras i magasinet.


Se absi magasinet her