absis historia

Började i en källare 2003

absi startades av en grupp unga entreprenörer under hösten 2002, vilka under sex månader utvecklade idén och de tillhörande systemen.
I januari 2003 var man redo att välkomna de första medlemmarna, och 6 månader senare genomfördes den första affären.
Utvecklandet av koncept och teknik fyllde dygnets varje timme, och det fanns, som för alla entreprenörer, många hinder att övervinna.
Man skulle införa ett nytt sätt att handla på, och det möttes i början med en viss skepsism.

Genom omfattande investeringar i teknik och marknadsföring började absis medlemstal att växa.
I synnerhet tillväxten i antal och volym av affärer var kraftigt ökande.
I uppstartsfasen, när absi var okänt, var det ett utmanande försäljningsarbete eftersom det, som sagt, var en helt ny handelsform som lanserades på den danska marknaden.
Tack vare en engagerad insats av medarbetarna i det lilla nystartade företaget, och visionära ledare hos många av våra första medlemmar, sker ett litet genombrott när medlem nummer 100 introducerades.

Konceptet utvecklades från början i samarbete med Revisionsföretaget Deloitte och naturligtvis godkänt av SKAT (Danmarks motsvarighet till Skatteverket).


Tillgång till kapital och resurser.

I samband med ett kapitaltillskott sommaren 2003, trädde tidigare vice-koncernchefen för Kuoni/Apollo Scandinavia Peter Kisbye in i företaget som VD och partner.
Därefter, på hösten, hade absi nöjet att välkomna "Guld" Harald Nielsen, en i Danmark mycket känd fotbollsspelare och affärsman, välkommen som styrelseordförande.
Härmed var förutsättningar skapade för en fortsatt utveckling och tillväxt.


Införandet av absikortet - bland de första i världen

absi var det tredje företaget i världen att införa ett betalkort till multilaterala motköpshandel.
absikortet togs emot med stort intresse och används för närvarande av mer än 15.000 anställda i över 1.500 företag.
absikortet kan användas i de vanliga kortläsare och gör betalningen lika lätt som all annan handel, utan extra administration.


Det var 100 - 200 - 400 - 580 - 850 - 1.100 ?


absi fortsatte arbetet med att expandera medlemskretsen. Först i Danmark, den 1/1 2009 i Sverige och den 1/5 2009 i Lettland.


Stort intresse


absi har mött ett stort intresse från medier, organisationer, föreningar och företag.
Vi har haft nöjet att välkomna många intressanta talare på våra handelsmöten, bl. a. Samuel Rachlin, skatteminister Kristian Jensen, arbetsmarknadsminister Claus Hjort Frederiksen, justitieminister Lene Espersen, ekonomiminister Bendt Bendtsen och vetenskapsminister Helge Sander.

Både danska (TV2 Finans och andra) och internationella (Newsweek) medier har förutspått att absis handelsystem kommer att växa ännu starkare i framtiden.

100.000.000,- kr i försäljning

I oktober 2006 passerade vi en försäljning på 100 miljoner kronor till absimedlemmarna.

Kapitaltillväxt

Under hösten 2006 inleddes fas 2 av vår affärsplan, en expansion till 1.500 medlemmar i Danmark, lanseringen av ett lojalitetskoncept och etablering utanför Danmark.

absis ägarkrets är mycket stabil, och består av Rudi & Harald Nielsen Holding A/S, St FrederiksLund Holding A/S, VD Peter Kisbye och Olai Invest. (*) några genom dotterbolag.

150.000.000,- kr i försäljning

I september 2007 passerade vi en försäljning på 150 miljoner kronor till absimedlemmarna.

Nytt lojalitetskoncept

Under 2007 lanserade vi vårt nya lojalitetskoncept. Detta gör att större kedjor och företag kan dra nytta av absi. Lojalitetsprogrammet är ett effektivt komplement till absis B2B system och kommer att utökas under kommande år.

Från 6 till 14 medarbetare på 12 månader

Tack vare stort stöd från våra medlemmar har absi vuxit kraftigt. I maj 2008 fanns 15 anställda i Danmark.

225.000.000,- kr i merförsäljning

I mars 2008 passerade vi en merförsäljning på 225 miljoner kronor till absi medlemmarna.

Presentkort erbjudes.

absi introducerar presentkortslösningar för våra medlemmar, som kallas Givetsmil www.givetsmil.dk

250.000.000,- kr i försäljning - en kvarts miljard

I maj 2008 passerade vi en merförsäljning som överstiger 250 miljoner kronor till medlemmarna i absi.

Framtiden - ännu mer tillväxt - ingen lågkonjuktur här

Vi kommer att fortsätta att öppna nya möjligheter för våra medlemmar och bidra till att stärka konkurrenskraften för små och medelstora företag.

320.000.000,- kr i försäljning

I maj 2008 passerade vi en merförsäljning som överstiger 320 miljoner kronor till medlemmarna i absi.

Danmarks Statsminister besöker absi

Vid handelsmötet den 6/11 2008 i Köpenhamn, hade vi det stora nöjet och äran att välkomna Statsminister Anders Fogh Rasmussen. De mer än 200 företagsledarna fick en helt unik upplevelse.

absi startar i Sverige

Den 6/11 2008 kunde absi offentliggöra att vi har tagit över företaget Barterbolaget i Stockholm med verkan den 1/1 2009. Det har också öppnats för internationell handel med absi.

absi passerar 1.000 företag som medlemmar !!

Per den 1/1 2009 finns det 1.100 medlemsföretag i absi i Skandinavien.

600.000.000,- kr i försäljning

I 2009 passerade vi en merförsäljning som överstiger 600 miljoner kronor till medlemmarna i absi.

Partneravtal med SEB Kort

I januari 2010 ingick absi och SEB Kort Danmark (Eurocard, Diners, GlobeCard ) ett långsiktigt partnerskap.