Vägledning

En kort översikt

För revisorer >

1. Själva affären

Alla affärer mellan absikunder sker på helt vanligt sätt. Pris- och leveransvillkor avtalas inbördes mellan de berörda parterna. absi är bara en förmedlare och har ingen del i affären.

2. Fakturering

När priset och övriga villkor har förhandlats fram mellan parterna är det bara att göra upp affären. Säljaren utfärdar en faktura, precis som vanligt, och skickar den till köparen. Därefter loggar säljaren in på www.absi.se och registrerar en anmodan om betalning till köparen.

3. Betalning via absi

När det är dags för betalning av en affär som har gjorts genom absi, genomförs betalningen elektroniskt via absisystemet.

a. Via www.absi.se (vanliga faktura-affärer) >

b. absikort (ett typiskt exempel är i butiker med kortterminal. Detta fungerar än så länge endast i Danmark men skall införas i Sverige i slutet av 2009) >

Hur man gör affärer i absisystemet:

Fakturering >

Butik som säljare >

Butik som köpare >

Handel med faktura, säljare >

Handel med faktura, köpare >

Bokföring >

Kort om fakturering i absi