Information till revisorer

Vad är absi?

absi är Skandinaviens största leverantör av handels- och lojalitetslösningar för företag. absi erbjuder ett unikt B2B-handelsforum, presentkortslösningar, ( www.givetsmil.dk ) och bonus-program ungefär som flygbolagens "frequent flyer program".

Affärer i absi baseras på multilaterala motköp, dvs företaget betalar inköp med egna varor/tjänster.
I praktiken hanteras detta enkelt och säkert genom en intern beräkningsenhet SBK (Svenska Barterkronor) som alltid är kurs 100 till SEK. 1 SBK är alltid = 1 SEK.

Generellt

absi är organiserat så att det inte är någon skillnad på, att handla i absi eller handla utanför absi i SEK.
Allt som krävs är ett "absi"-konto i företages balansräkning, som används precis som ett BG/PG/kassa-konto.
Allt annat är precis som vanligt. (Se beskrivning nedan)

Moms

All momshantering är 100% identisk vid en absi handel och en handel som görs i SEK.


Moms vid försäljning

Exakt samma regler som för försäljning i SEK

Moms vid köp

Exakt samma regler som för försäljning i SEK

Affärer i absi följer exakt samma regler som alla andra affärer.
Parterna redovisar affärerna i sin bokföring som vanligt. I momsredovisningen till Skatteverket redovisar man in- och utgående moms som vanligt efter gällande regler.
Är du osäker om ett visst inköp är avdragsgillt, kontakta din revisor för rådgivning.

Skatteverket

Utdrag ur Skatteverkets momsbroschyr
Med omsättning menas i första hand att varor levereras eller tjänster till handahålls mot ersättning. Det spelar ingen roll om ersättningen erhålls i pengar eller genom en annan motprestation i form av varor eller tjänster, dvs. byte. Vissa företag använder den engelska beteckningen "barter".

Läs mer om vad Skatteverket skriver >Så här förlöper en absiaffär

Försäljning - faktura

100% absi-affärer:


När priset och övriga villkor har förhandlats fram mellan parterna är det bara att göra upp affären. Säljaren utfärdar en faktura, precis som vanligt, och skickar den till köparen.
Gå till betalning >

50% absi-affärer: (50% betalas i SBK genom absi och 50% som vanligt i SEK)

Alternativ 1 - Skapa en faktura och märk fakturan med “Betalas 50% via absi”

Alternativ 2 - Skapa två fakturor, faktura 1 på den del som är i SEK och faktura 2 på den del som är i SBK®.


Betalning via absi
:

 1. När säljaren har utfärdat en faktura, precis som vanligt, loggar han/hon in på www.absi.se > med användarnamn och lösenord. I menyalternativet "Anmodan om betalning" finns köparens företag på listan.
 2. skriv in fakturanummer och beloppet som skall betalas i SBK och godkänn med lösenord.
 3. absi-systemet skickar din anmodan om betalning med ett automail till köparen, som sedan kan godkänna detta med sitt lösenord. Betalningen är klar och beloppet är överfört till ditt absi-konto


50% absi som betalning för varan/tjänsten och 50% i SEK

 1. Leverantörs fakturorna skapas precis som vanligt.
 2. 50% av betalningen bokas på absi-kontot och
 3. 50% av bokas på rätt balanskonto (BG/PG/kassa)

Alla registreringar är i SEK. Det är endast betalningen som är i SBK, och 1 SBK är alltid = 1 SEK
In- och utgående moms hanteras precis som vanligt.

Bokföring

 • Vad krävs för att hantera absi?
  1. För försäljning och inköp se Quick guides >
  2. Upprätta ett konto i balansräkningen, som kallas t. ex. "absi-konto"
  3. Alla absi in- och utbetalningar skall bokföras mot detta konto, på samma sätt som ett kassa- eller bankgirokonto.
  4. Avstämning kan göras när som helst, online på www.absi.se > där alla betalningar kan ses i översikt eller detalj.

Gäldenär i absi

 • Hanteras precis som alla andra gäldenärer i företaget.
 • En elektronisk anmodan om betalning genom absi, motsvarar att skicka ett giro-kort, vilket innebär att företaget fortfarande tar en vanlig kundförlustrisk.
 • En betalning i SBK har samma rättsliga verkan som en betalning i SEK.
 • Företaget bör hantera sina kundfordringar mot absi-kunder precis som vanligt.

Juridik

 • Den rättsliga gäldenären är det köpande företaget.
 • Den rättsliga borgenären är säljande företaget.
 • En betalning i SBK har samma rättsliga verkan som en betalning i SEK.
 • Det är ingen skillnad på att handla i absi i SBK mot att handla i SEK utanför absi.

Revision

 • Utestående fordringar bedöms som alla andra fordringar i förhållande till praxis.
 • Är absikontot på minus på bokslutsdagen har företaget en skuld som tas upp till kurs 100.
 • Är absikontot på plus på bokslutsdagen har företaget en tillgång som tas upp till kurs 100.


Detaljerad beskrivning för medlemmar >