kontakt informerar

1

Super Office Sweden AB

Ynglingagatan 14, 3tr

113 47 Stockholm

Svenska

Org. nr.: 556432-1247
Telefon: +46 8-522 338 00
Fax: +46 8-522 33 801
mobil +46 709 633 836
E-post: Synlig efter login
Website: www.superoffice.se
Försäljning:Anna Nillson
Inköp:Anna Nillson

Erbjuder:

  • CRM-system
  • Programvaror
  • IT-installation, service och underhåll
  • IT-lösningar

profil

Super Office Sweden AB

100% ABSI

The Smart Way To Do Business
SuperOffice var CRM – Customer Relationship Management – långt innan CRM blev det begrepp som det pratas om idag.

Vi var först med att inse värdet av ett system med kundrelaterad uppföljning. Detta har varit vårt fokus och enbart vårt fokus - sedan 1990.

I mer än ett decennium har många av Europas mest innovativa företag haft nytta av vår tidiga insikt inom området. Enligt dem själva skulle de välja SuperOffice igen, om de skulle ha tagit beslutet i dag.

Det sanna värdet av användarvänlighet

SuperOffice CRM är designat med ett syfte – att göra kund orienterade processer som sälj, marknad och service/support enkelt, logiskt och tids effektivt.

Vår utvecklingsmodell är fokuserad på processen för kvalitets- och produktdesign:

* Erfarenhetsmässigt bästa industriella designprinciperna
* Blandat med de senaste framstegen inom grafisk interaktion för mjukvara

Vi ser slutresultatet som mycket likt ett konstverk!

Vår vision och mission är att ”skapa unik programvara med oöverträffad användarvänlighet och kvalité.”

Att vi har mottagit utmärkelser för design och användarvänlighet gör oss stolta över vårt arbete. Tala med våra lojala kunder gör oss glada.

Kraftfull genom enkelhet

Kraftfull genom enkelhet har alltid varit essensen av SuperOffice filosofi. Vi tror på att mindre är mer - enkel design med elegans. Vi hjälper dig att komma åt kärnan av det du behöver få gjort - snabbt!