Vägledning

BETALNING MED ABSIPAY

Så här betalar du med absiPay:

  • Gå till www.absipay.dk
  • Logga in med absi användarnamn och lösenord
  • Sök efter mottagare och välj
  • Ange belopp (inkl. moms)
  • Tryck på "Överför"
  • Kvitto visas
  • Köp kan sedan ses under "Aktiviteter"

Mejl med bekräftelse skickas till säljaren direkt efter köpet