Vägledning

Betalning via www.absi.se

  1. När säljaren har utfärdat en eller flera fakturor, precis som vanligt, loggar säljaren in på www.absi.se med sitt användarnamn och lösenord. I menyalternativet "Anmodan om betalning" hittar säljaren köparens namn på medlemslistan, och systemet anger automatiskt köparens absi-kontonummer.
  2. Säljaren registrerar fakturanummer och belopp och godkänner sedan med sitt lösenord.
  3. absi-systemet skickar en elektronisk "Anmodan om betalning" till köparen, som därefter kan godkänna betalningen med sitt lösenord. Betalningen är då genomförd och beloppet är överfört till säljarens absi-konto.