kontakt informerar

1

Performia International AB

Bergviksgatan 27

152 50 Södertälje

Svenska

Org. nr.: 556411-7991
Telefon: +46 8-586 101 00
Fax: +46 8-550 300 96
mobil +46 765 26 14 02
E-post: Synlig efter login
Website: www.performia.se
Försäljning:Carina Runow
Inköp:Carina Runow

Erbjuder:

  • Kundnöjdhet och lojalitetsanalys
  • Rekrytering och urval
  • Senior Råd

profil

Performia International AB

100% ABSI

OM PERFORMIA

Performia är en internationell organisation som fokuserar sin verksamhet helt och hållet på att understödja din rekrytering och personalutvärdering. Målsättningen är att ge dig bättre kontroll över rekryteringsprocessens alla delar och förse dig med system för snabbare och noggrannare personalutvärderingar.

Genom kraftfulla men lättanvända internetbaserade verktyg levererar Performia lösningar för alla typer av företag och organisationer, stora som små. Trots att Performia-systemet är ganska nytt så är principerna väl utprovade och med Performias bakgrund med mer än 17 år av rekryteringstestning får du tillgång till både erfarenhet och hög teknisk kompetens.

Sedan vi startade 2001 har Performia haft en stadig tillväxt och hanterar för närvarande ett flöde på nästan ett tusen kandidater varje vecka i över 20 länder. Våra kunder ger konsekvent systemet högt betyg och uttrycker stor tillfredsställelse med den snabba expansionshastigheten, stabilare personalsituationer, bättre lönsamhet, större jobbtillfredsställelse och mindre stress.

Vi stärker affärsvärlden genom att hjälpa företagen att växa snabbare och att bli stabilare genom att effektivt förse dem med den know-how och det systemstöd som behövs för att dom ska hantera sin egen personalanställning och utvärderingsprocess med beständig kvalitet och framgång.

Problemfri rekrytering genom testning

När man arbetar med rekrytering finns det ingen plats för tveksamheter och reservationer. Att anställa fel person kan vara ödesdigert när det gäller bortslösad tid och utgifter och kan vara en anledning till många chefers sömnlösa nätter.

Det finns ett enkelt och effektivt sätt att förhindra detta. Genom Performia-systemet testas varje kandidat externt för att ringa in och garantera att man får rätt person på rätt plats och sikta in sig på vilka områden som behöver förbättras, samt hur man effektivare hanterar anställda. (Specifik information för alla slags tester listas under TJÄNSTER.)

Kontrollera själv med lätthet hela rekryteringsprocessen!

Performia har mycket erfarna utvärderare som snabbt och effektivt utvärderar varje test. Fördelen med Performia-systemet är att som företag kan ni få full kontroll över anställningsprocessen inom organisationen genom att köpa en Performia-licens. Denna licens berättigar er full utbildning så att ni kan utvärdera samtliga tester och den ger er dessutom begränsad eller obegränsad tillgång att använda tester i Performia-systemet (beroende på typ av licens som köpts). Som företag kan ni hantera hela anställningsprocessen utan att behöva vända er till andra företag, och ni får dessutom support av erfaren personal på Performia. Se gärna under LICENSER för att ta reda på mer.

VISION

Våra metoder och vår teknologi för personlighetsutvärdering grundar sig på resultaten från L. Ron Hubbard som utförde omfattande forskning angående det mänskliga sinnet och dess relation till individen och hennes själsliga liv samt hur dessa faktorer samverkar och påverkar inom en grupp eller organisation. L. Ron Hubbards forskning resulterade i ett överflöd av praktiskt användbara verktyg för ledare och managers – verktyg med vars hjälp man mer exakt kan förutsäga och förstå mänskligt beteende. Dessa metoder är inte enbart användbara vid anställning av ny personal utan kan även användas för att förbättra ledning och utveckling av de redan anställda.