Vägledning

absi för revisorer och andra med ansvar för ekonomi

Gå till fakturering

Vad krävs för att hantera absi

  1. För försäljning och inköp se Quick guides
  2. Upprätta ett konto i balansräkningen, som kallas absi-konto
  3. Alla absi in- och utbetalningar skall bokföras mot detta konto, på samma sätt som BG/PG/Kassa.
  4. Avstämning kan göras när som helst, online på www.absi.se där alla betalningar kan ses i översikt eller detalj.

 


Lätt och enkelt.