Vägledning

Handel med faktura - inköp

100% absi som betalning för varan/tjänsten
  1. Leverantörsfakturan bokförs i ekonomisystemet, precis som vanligt.
  2. Betalningen bokförs mot absi-kontot i balansräkningen.
50% absi som betalning för varan/tjänsten och 50% i SEK
  1. De två leverantörsfakturorna bokförs i ekonomisystemet, precis som vanligt
  2. 50% av betalningen bokförs mot absi-kontot.
  3. 50% av betalningen bokförs mot BG/PG/Kassa.
Allt bokförs i SEK. Det är endast betalningen som är i SBK, och 1 SBK är alltid = 1 SEK
In- och utgående moms hanteras precis som vanligt.