Vägledning

Försäljning mot faktura

Hantering av betalningar

100 % absi som betalning för varan/tjänsten
  1. Kunden faktureras som vanligt med betalningsvillkor "Betalning via absi"
  2. Kundens betalning bokförs mot absi-kontot i balansräkningen (Se betalning via www)
50 % absi som betalning för varan/tjänsten och 50 % i SEK
  1. Utfärda en faktura till kunden precis som vanligt med betalningsvillkor (eller notering om) "50 % absi".
  2. Fakturan registreras i ekonomisystemet precis som vanligt
  3. 50 % av betalningen bokförs mot absi-kontot
  4. 50 % av betalningen bokförs mot BG/PG/kassa
Om ni vill göra två fakturor istället:
  1. Faktura 1 registreras i ekonomisystemet precis som vanligt. Betalningen bokförs mot absi-kontot.
  2. Faktura 2 registreras i ekonomisystemet precis som vanligt. Betalningen bokförs mot BG/PG/kassa.
Allt bokförs i SEK. Det är endast betalningarna som görs i SBK, och 1 SBK är alltid = 1 SEK
In-och utgående moms hanteras precis som vanligt.