Vägledning

Fakturering


100% absi affärer


När priset och övriga villkor har förhandlats fram mellan parterna är det bara att göra upp affären. Säljaren utfärdar en faktura, precis som vanligt, och skickar den till köparen. Därefter loggar säljaren in på www.absi.se och registrerar en anmodan om betalning till köparen.

Gå till betalning >

Vid 50% absi affärer

Alternativ 1 - Skapa en faktura, och märk fakturan med “Betalas 50% via absi”

Alternativ 2 - Skapa två fakturor, Faktura 1 på den del som är i SEK Faktura 2 av den del som är i SBK ®

Betalning via absi :

  1. När säljaren har utfärdat en faktura, precis som vanligt, loggar han/hon in på www.absi.se > med användarnamn och lösenord. I menyalternativet "Anmodan om betalning" finns köparens företag på listan.
  2. Skriv in fakturanummer och belopp som skall betalas och godkänn med lösenordet.
  3. absi-systemet skickar ett automail med din anmodan om betalning till köparen, som sedan kan godkänna detta med sitt lösenord. Betalningen är klar och beloppet är överfört till ditt absi-konto.