kontakt informerar

1

SOS Barnbyar

Karlavägen 100

104 51 Stockholm

Svenska

Org. nr.: 802405-7815
Telefon: +46 8-545 832 00
Fax: +46 8-545 832 22
E-post: Synlig efter login
Website: www.sos-barnbyar.se
Försäljning:Marcus Norberg
Inköp:Marcus Norberg

Erbjuder:

  • Välgörenhetsorganisationen

profil

SOS Barnbyar

100% ABSI

Vår verksamhet - att hjälpa barn
SOS-Barnbyar arbetar för att hjälpa barn. Vi tar hand om föräldralösa och övergivna barn, ger dem ett hem, en familj och utbildning.

Via de olika länkarna till vänster på sidan kan du läsa mer om vår verksamhet.

Vår idé...
bygger på långsiktighet - att ta hand om barnen till dess att de är redo att stå på egna ben. Idag, precis som vid starten för 60 år sedan, utgör barnbyarna hjärtat i vår verksamhet. De är också basen för övriga projekt – som till exempel skolor, medicinkliniker och sociala center.

Vår vision...
är att varje barn har rätt till en familj och ska ges möjlighet att växa upp med kärlek, respekt och trygghet.

Vi driver idag barnbyar i 132 länder och hjälper omkring en miljon människor.