kontakt informerar

1

Nordiska Ekofiber AB

Vendevägen 15

182 60 Djursholm

Svenska

Org. nr.: 556368-0601
Telefon: +46 8-564 720 90
Fax: +46 8-564 720 99
mobil +46 70 893 06 01
E-post: Synlig efter login
Website: www.ekofiber.se
Försäljning:Jan-Olof Bynélius
Inköp:Jan-Olof Bynélius

Erbjuder:

  • Isolering

profil

Nordiska Ekofiber AB

100% ABSI

Beskrivning av isoleringens förutsättningar


Den beräkningsmodell som används idag för att bestämma ett materials isoleringsförmåga
(det s.k. Lambadvärdet) är uråldrigt och inte relevant. Boverket och Professor Christer Harryson har tillsammans med bl.a. KTH och Chalmers arbetat för att få till en ändring i byggbestämmelserna. De har bl.a. följande förslag:

- Arbetsutförandebrister beaktas med större korrektioner än hittills.

- Egenkonvektionens inverkan på värmeförlusterna måste beaktas i ökad utsträckning,

framförallt i takkonstruktioner med öppna ytor och lösull.

- Uppgifter om luftgenomsläppligheten bör dokumenteras för alla isolermaterial.

- Påtvingad konvektion p.g.a. blåst, temperatur och ventilationssystem beaktas.

- Materialprovningsmetoder anpassas mer till verkliga förhållanden.

Detta gäller i synnerhet lösfyllnadsisolering som f.n. rutinmässigt testas med provtjocklekar på 2x50 mm och nedåtriktad luftström. Sammanfattningsvis beror den stora skillnaden i isoleringsförmåga på tre faktorer, lufttäthet, värmekapacitivitet och konvektion.