kontakt informerar

1

OSV Communication AB

Varuvägen 9C

125 30 ÄLVSJÖ

Svenska

Org. nr.: 556388-6349
Telefon: +46 8-555 229 00
Fax: +46 8-555 229 01
mobil +46 709-13 45 13
E-post: Synlig efter login
Website: www.osv.se
Försäljning:Stefan Bergman
Inköp:Stefan Bergman

Erbjuder:

  • Fast och mobil telefoni
  • Kontorsmaskiner
  • Telefoni
  • Telefoner
  • Telefonutrustning
  • Kopiatorer

profil

Vi är för närvarande på paus.

Kontakt HandelsCenter

OSV Communication AB

100% ABSI

Er kommunikationspartner
Vår affärsidé är:

Att leverera, installera och underhålla kompletta lösningar för "kontorets kommunikationsbehov".

För att kunna lösa "kontorets kommunikationsbehov" kan allt ifrån en telefon till ett komplett datanät för flera 100 användare vara det som är lösningen.

Vår idé är att våra kunder inte skall behöva vända sig till tre eller fyra olika leverantörer, utan vi skall vara en samarbetspartner, som genom en analys kan se och lösa helheten när det gäller våra kunders kommunikationsbehov. Därför, har vi inom vårt företag den kompletta kompetensen på allt ifrån den lilla telefonväxeln till det stora nätverket med tillhörande kringutrustning.
Organisation

Vår organisation är strukturerad i tre verksamhetsområden: system, print samt underhåll.

System: analyserar och ser till att rätt lösning/applikation levereras och installeras när det gäller telefonväxlar och datasystem.

Print: analyserar och ser till att rätt lösning/applikation levereras och installeras när det gäller utskriftsenheter såsom kopieringsmaskiner, skrivare och telefax m.m.

Underhåll: knyter samman projekten och planerar samt utför installation och underhållsarbeten på utrustningen.
Framtida utveckling

Utvecklingen inom våra verksamhetsområden är idag en av de snabbast växande, med en begynnande integration mellan de tre olika produktgrenarna tele, data och kopiering. Ord som isdn, internet, cti, bredband m.m. gör det svårt för våra kunder att kryssa fram i denna kommunikationsdjungel och få ihop den rätta lösningen för dagens och framtidens behov.

Vi håller hela tiden vår personal uppdaterad på det senaste och det som komma skall inom dessa områden via utbildningar, seminarier m.m. Allt för att på bästa sätt kunna erbjuda, den för våra kunder mest optimala och effektiva lösningen. Med dagens krav på miljö, kvalité, tillgänglighet och användarvänlighet framför våra ögon har vi koncentrerat oss till ett fåtal, men inom sina områden ledande leverantörer.

Mitel och Siemens för telecom.
IBM och HP för datacom.
Nashuatec och Lexmark för print.
Bice Brand-Rex för tele/datanät.
Telia, Telenor och Ventelo för operatörstjänster.
Finansierer Delagelanden Finans, Ge Capital samt Siemens Finans hjälper till med finansiering.

Detta gör att vi har en hög kompetens på samtliga produkter. Som leverantör kommer vi med både nyheter och erfarenheter i bagaget, och vi kommer att
uppfylla ställda krav till största belåtenhet.