Vägledning

absikort - i Danmark (introduceras i Sverige i slutet av 2009)

Så ser du att det är en "slip" från absi

Kortet används som ett normalt kreditkort
  1. Köparen drar sitt absi-kort genom kortterminalen.
  2. Säljaren slår in beloppet.
  3. Köparen anger PIN-kod eller undertecknar "slipen".
  4. Betalningen registreras automatiskt på respektive parts absi-konto.

Betalning 100% absi:
  1. Hela beloppet betalas, som nämnts ovan, med absikort.

Betalning är 50% absi:
  1. 50% av betalningen betalas med annat kreditkort eller kontant.
  2. 50% av betalningen betalas enligt ovan med absikortet.